Historie SDH

Sbor dobrovolných hasicu v Trojanovicích byl založen 26.brezna 1933, za úcasti 36 clenu vesmes zdejších obcanu. Hlavní zásluhu o založení sboru mel mladý ucitel Karel Raška, jenž ucil na škole „Bystré“.

Prvním starostou sboru byl Petr Kána, jinak „námorník“, rodák z „Dílu“ a majitel vilky c.361.
Prvními cleny výboru byli: Karel Raška – ucitel, nácelníkem, Josef Šablatura – krejcí a pasekár z císla 226, podnácelníkem, Josef Šmahlík – krejcí a pasekár z císla 31, druhým podnácelníkem Josef Jaškovský – zámecník a pasekár z císla 229, pokladníkem, František Horecka – rolník z císla 87, Jan Šmahlík – pasekár, František Šablatura – tesar a pasekár, František Mikeska – pasekár, František Malý – pasekár, Josef Šulér – tkadlec, Method Šrubar – delník a Alois David – pilar – prísedícími výboru.
Za cleny se prihlásilo úhrnem 32 bratru a pocet jejich je dosud približne stejný jako pri založení sboru, krome toho nekterí clenové starší jsou vedeni jako prispívající.

Do vínku dostal sbor darem od továrníka frenštátského Petra Polacha, jenž je majitelem hotelu na „Horeckách“ v Trojanovicích, celou hasicskou výzbroj z jeho továrny v Drnholci, i rucní pojízdnou stríkacku a pojízdný žebrík. Rovnež k stavbe zbrojírny p.Petr Polach nabádal a slíbil svou pomoc.
Také arcibiskupská revírní správa poskytla k stavbe této zbrojírny kámen a cást dreva. Obcané zdejší obetave poskytovali jak co kdo mohl, dovážku tohoto materiálu, tak i br. Alois David toto drevo nezištne porezal.

Bratri clenové se pricinovali a delali sbírky na tuto stavbu, až stavbu, až konecne v roku 1940 bylo zásluhou a pricinením bratra starosty sboru Josefa Šablatury , který sbor vede již tri léta v dobe, kdy se tvorí nová Evropa, a v dobách velmi pohnutých proti normální dobe, prikroceno k stavbe zbrojírny.
Pozemek na tuto stavbu pronajala obec trojanovická sboru na 99 let za rocní nájem 1 Kc.
Sbor když prikrocil k stavbe mel hotových penez 6.000,- Kc. Cihly udelal Ignác Vašut z pod Radhošte – 10.000 kusu za 4.000,- Kc. Kámen na základy byl pripraven, rovnež drevo.
Obecní rada zpocátku se stavela odmítave k hasicskému sboru, jako nepotrebnému v obci, ale poslední dobou byla prinucena pomery na vec pohlížeti jinak a poskytla subvenci na tuto stavbu.

Aby na vecné casy zbyla upomínka, v jaké dobe byla tato zbrojírna postavena, uvádíme:
1 hodinový plat zedníka cinil 8,- Kc,
1 hodinový plat nádeníka 5,- Kc,
1 fura písku 80,- Kc,
povozník denne 200,- Kc
1 kg chleba stál 3,- Kc,
1 kg hovezího masa 20,- Kc
1 kg veprového masa 28,- Kc,
1/2 l piva 10 2,20,- Kc
1 l mléka 2,20,- Kc.

Veškeré potraviny, šaty, boty a palivo je na odberní lístky a všichni obcané mají bez rozdílu stejne.
Mena jsou koruny a ríšské marky. 1 marka je 10 korun – 1 koruna má 100 haléru a 1 marka má 100 pfeniku.
Stavíme to jen ve víre, že bude opet na svete lépe, a že opet zavládne na svete svatý mír a pokoj. Rovnež my v hasicstvu máme všichni jednu myšlenku, at je to ten neb onen, jen pomoc bližnímu.