HISTORIE

Sbor dobrovolných hasičů v Trojanovicích byl založen 26.března 1933, za účasti 36 členů vesměs zdejších občanů. Hlavní zásluhu o založení sboru měl mladý učitel Karel Raška, jenž učil na škole “Bystré”.

Prvním starostou sboru byl Petr Kána, jinak “námořník”, rodák z “Dílu” a majitel vilky č.361.
Prvními členy výboru byli: Karel Raška – učitel, náčelníkem, Josef Šablatura – krejčí a pasekář z čísla 226, podnáčelníkem, Josef Šmahlík – krejčí a pasekář z čísla 31, druhým podnáčelníkem Josef Jaškovský – zámečník a pasekář z čísla 229, pokladníkem, František Horečka – rolník z čísla 87, Jan Šmahlík – pasekář, František Šablatura – tesař a pasekář, František Mikeska – pasekář, František Malý – pasekář, Josef Šulér – tkalec, Method Šrubař – dělník a Alois David – pilař – přísedícími výboru.
Za členy se přihlásilo úhrnem 32 bratrů a počet jejich je dosud přibližně stejný jako při založení sboru, kromě toho někteří členové starší jsou vedení jako přispívající.

Do vínku dostal sbor darem od továrníka frenštátského Petra Polacha, jenž je majitelem hotelu na “Horečkách” v Trojanovicích, celou hasičskou výzbroj z jeho továrny v Drnholci, i ruční pojízdnou stríkačku a pojízdný žebřík. Rovněž k stavbě zbrojírny p.Petr Polach nabádal a slíbil svou pomoc.
Také arcibiskupská revírní správa poskytla k stavbě této zbrojírny kámen a část dřeva. Občané zdejší obětavě poskytovali jak co kdo mohl, dovážku tohoto materiálu, tak i br. Alois David toto dřevo nezištně pořezal.

Bratři členové se přičiňovali a dělali sbírky na tuto stavbu, až konečně v roku 1940 bylo zásluhou a přičiněním bratra starosty sboru Josefa Šablatury , který sbor vede již tři léta v době, kdy se tvoří nová Evropa, a v dobách velmi pohnutých proti normální době, přikročeno k stavbě zbrojírny.
Pozemek na tuto stavbu pronajala obec trojanovická sboru na 99 let za roční nájem 1 Kč.
Sbor když přikročil k stavbě měl hotových peněz 6.000,- Kč. Cihly udělal Ignác Vašut z pod Radhoště – 10.000 kusu za 4.000,- Kč. Kámen na základy byl připraven, rovněž dřevo.
Obecní rada zpočátku se stavěla odmítavě k hasičskému sboru, jako nepotřebnému v obci, ale poslední dobou byla přinucena poměry na věc pohlížeti jinak a poskytla subvenci na tuto stavbu.

Aby na věčné časy zbyla upomínka, v jaké době byla tato zbrojírna postavena, uvádíme:
1 hodinový plat zedníka činil 8,- Kč,
1 hodinový plat nádeníka 5,- Kč,
1 fura písku 80,- Kč,
povozník denně 200,- Kč
1 kg chleba stál 3,- Kč,
1 kg hovězího masa 20,- Kč
1 kg vepřového masa 28,- Kč,
1/2 l piva 10 2,20,- Kč
1 l mléka 2,20,- Kč.

Veškeré potraviny, šaty, boty a palivo je na odběrní lístky a všichni občané mají bez rozdílu stejně.
Měna jsou koruny a ríšské marky. 1 marka je 10 korun – 1 koruna má 100 haléřů a 1 marka má 100 pfeniku.
Stavíme to jen ve víře, že bude opět na světe lépe, a že opět zavládne na světě svatý mír a pokoj. Rovněž my v hasičstvu máme všichni jednu myšlenku, ať je to ten neb onen, jen pomoc bližnímu.